Viulutunnit

Opetuksessa käytämme oppilaan itse valitsemia kappaleita. Tyylilaji voi olla täysin vapaa. Aikaisempaa kokemusta viulusta ei tarvita. Opetus suunnitellaan täysin oppilaan lähtökohdan sekä omien mieltymysten perusteella. Viulutunnit ovat kerran viikossa ja puoli tuntia kerrallaan.

Combo-tunnit

Combo-tunnit ovat erittäin kustannustehokkaita viulutunteja, jossa puolen tunnin aikana on kaksi oppilasta kerrallaan. Tunti jaetaan oppilaiden kesken, jolloin toisen oppilaan soittaessa toinen suorittaa erilaisia harjoitustehtäviä tai seuraa opetusta. Teoriaosuudet ovat molemmille yhteisiä. Välillä voidaan pitää koko soittotunti myös yhteisesti, jolloin soitamme kappaleita yhdessä. Combo-tunti soveltuu mainiosti esimerkiksi sisaruksille tai kaveruksille, jotka ovat lähes samalla tasolla viulunsoitossa. Combo-tunneilta ei ole mahdollista suorittaa oppilaan poissaoloja korvaavina kertoina, kuten tavallisissa viulutunneissa. Jos toinen oppilas on poissa tunnilta, toinen oppilas saa silloin tavallisen 30 minuutin viulutunnin.

Yleisiä ohjeita ja pelisäännöt

Oma viulu tulisi olla myös tunnilla mukana mahdollisuuksien mukaan, koska usein pyritään soittamaan yhdessä opettajan kanssa. Mikäli oppilaalle tulee este saapua tunnille sovittuna ajankohtana, pyydämme ilmoittamaan poissaolosta viimeistään saman päivän aamuna klo 12 mennessä. Tällöin oppilaalle voidaan järjestää korvaava soittotunti peruutetun tilalle. Peruuttamattomasta poissaolosta ei voida järjestää korvaavaa soittotuntia.